مقالات ومطالب خواندنی

هر آنچه در مورد درب و پنجره دوجداره

مقاومت پنجره در برابر فشار باد

محاسبه میزان فشار باد و مقاومت پنجره در برابر آن

میزان فشار باد بر روی ساختمان و پنجره ها در نواحی مختلف چقدر است؟مقاومت پنجره در برابر فشار باد....

محاسبه میزان فشار باد بر روی پنجره دوجدارهساختمان ها، سازه ها و کلیه اجزا مانند درب و پنجره دوجداره بدلیل اثر ناشی از باد، باید طبق ضوابط ساختمان ساخته شود. فشار باد ممکن است اثرات مخربی به همراه داشته باشد. بنابراین محاسبه میزان فشار باد در موارد خاص الزامی است. میزان فشار باد با توجه به حدکثر سرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل هندسی ساختمان و میزان موانع مجاور آن در مقابل باد محاسبه می شود.

برای محاسبه میزان فشار باد بر روی پنجره و ساختمان، به سرعت مبنای باد نیازمندیم. سرعت مبنای باد، سرعت متوسط ساعتی باد در ارتفاع 10 متری از سطح زمین در منطقه مسطح است که احتمال تجاوز آن کمتر از 2 درصد در 50 سال می باشد. در جدول زیر سرعت مبنا و فشار مبنای باد برخی از نقاط مختلف کشور را مشاهده می کنید:

راهنمای جدول فشار نیروی باد در شهرهای ایران:

V = سرعت مبنای باد (کیلومتر بر ساعت)

q = فشار مبنا (دکانیوتن بر مترمربع)

میزان سرعت و فشار باد در شهرهای مختلف ایران
نام شهر V q نام شهر
V q نام شهر V q
قزوین 100 50 قم 90 40.5 آبادان 90 40.5
کاشان 100 50 تبریز 110 60.5 آبعلی 110 60.5
کرمانشاه 90 40.5 تهران 100 50 اراک 90 40.5
مشهد 90 40.5 رامسر 90 40.5 اردبیل 130 84.5
نوشهر 90 40.5 رشت 90 40.5 اصفهان 110 60.5
همدان 100 50 زنجان 80 32 اهواز 110 60.5
یزد 110 60.5 سمنان 80 32 بابلسر 100 50
کرمان 130 84.5 شیراز 80 32 بوشهر 100 50

 

مقدار فشار باد براساس سرعت مبنای باد طبق فرمول زیر محاسبه می شود، که q بر مبنای دکانیوتن بر مترمربع است:  q = 0.005V2

مقاومت در برابر فشار باد 

 

محاسبه فشار و نیروی باد بر روی سطوح ساختمان

میزان فشار باد بر روی سطح ساختمانمیزان نیروی باد بر روی سطوح ساختمان از رابطه  F = p.A محاسبه می شود:

♦ A مساحت سطح ساختمان و یا مساحت سطح درب و پنجره دوجداره که فشار یا مکش P بر آن وارد می شود.

مقالات مرتبط:
قیمت مترمربع پنجره دوجداره
قوانین پنجره در ضوابط شهرداری

♦ P میزان فشار باد است که از فرمول p = Ce.Cq.q محاسبه می شود.

q فشار مبنای باد است که در قسمت بالا نحوه محاسبه آن موجود است.

Cq ضریب شکل است که از جدول زیر استخراج می شود.

ضریب شکل برای سازه اصلی باربر جانبی ساختمان
دیوارها رو به باد + 0.8
دیوارها پشت به باد - 0.5
دیوارها موازی با باد - 0.7

 

Ce  ضریب اثر تغییر سرعت است که به ارتفاع تراز پنجره در ساختمان و موقعیت ساختمان و پنجره آن به لحاظ تراکم ساختمان و درختان موجود بستگی دارد. در این متغیر، دو ناحیه را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف- نواحی داخلی شهرها با ساختمان های متعدد و درختان انبوه

ب- در نواحی باز خارج از شهرها با ساختمان ها و درختان پراکنده

ضريب اثر تغيير سرعت براي ارتفاع ترازهاي مختلف
ارتفاع تراز موردنظر 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-120
نواحی الف 1.6 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9
نواحی ب 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

*ضریب اثر تغییر سرعت به ارتفاع نصب پنجره وابسته است. بنابراین برای هر پنجره دوجداره بهتر است جداگانه محاسبه شود.

در پنجره دوجداره، کافیست میزان نیروی باد بر روی سطح را بدست آورید و سپس با استانداردهای پروفیل موردنظر مطابقت دهید.

 

مطالب دیگر

Footer Logo

شرکت آرکوین تولید کننده درب و پنجره دوجداره، با استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات هوشمند و به روز دنیا...

تماس با ما

آدرس:
میدان آرژانتین، خ الوند، پ 41

88783212
88797948
info(at)arkowin.com

تلفن همراه :
09124160116

شنبه تا چهارشنبه،9صبح تا 6 عصر
پنجشنبه ها: 9صبح تا 4عصر

ارتباط با ما

شروع چت واتس آپ
شروع چت تلگرام
یوتیوب